Neutrik BPX Green

Neutrik BPX Green, Colour-coded Bushings, For the PX series, Colour: Green

Manufacturer: Neutrik

Stores and Prices

Thomann UK
Neutrik BPX Green
Condition : NEW
Shipping :
£0.61